γένεσις

Την ημέρα που γεννήθηκα, ο ήλιος ανέτειλε προς την κατεύθυνση του δρόμου του Χεφρήνος. Την χρονιά που γεννήθηκα, ο Ήλιος στην Γκίζα σε ιδεατό επίπεδο περιβάλλον, ανέτειλε γεωμετρικά κατά την Φθινοπωρινή Ισημερία σε αζιμούθιο 89,93° και κατά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο σε αζιμούθιο 117,17°. Το μέσον των κατευθύνσεων αυτών είναι 103,55°. Οι Erin Nell και Clive Ruggles κατόπιν μετρήσεων τόνισαν ότι το μέσο αζιμούθιο του δρόμου του Χεφρήνος είναι 103,49°. Το αζιμούθιο ανατολής του Ηλίου στην Γκίζα την ημέρα που γεννήθηκα σε ιδεατό επίπεδο ορίζοντα ήταν 103,49°. Σε άρθρο του ο Γεώργιος Πανταζής το 2014 θέτει το αζιμούθιο του Ναού του Ηφαίστου στις 102,92°. Αν σταθμεύσουμε στον ναό κατά το έτος ενάρξεως ανέγερσής της το 449 π.Χ., τότε θέτοντας την ημερομηνία στο Ιουλιανό ημερολόγιο αυτήν που γεννήθηκα στο σύγχρονο Γεωργιανό ημερολόγιο, τότε βλέπουμε ότι την ημέρα αυτή σε επίπεδο ορίζοντα ο Ήλιος ανατέλλει φαινομενικά σε αζιμούθιο 102,75°. Η γεωμετρική κατεύθυνση ανατολής είναι 103,24°. Στο άρθρο του Πανταζή διαβάζουμε ότι το υψόμετρο της βάσης του Ναού του Ηφαίστου πάνω από την επιφάνια της θαλάσσης είναι 67,88 μέτρα. Κατά τους Μαριγκιόγκλιο και Ρινάλντι η πυραμίδα του Χεφρήνος ανεγέρθηκε σε έδαφος που έχει υψόμετρο 69,99 μέτρα. Παρακάτω αποτυπώνω το γεγονώς ότι την ημέρα που γεννήθηκα ο χρόνος μεταξύ της ανατολής του δίσκου του Ήλιου πάνω από τον ορίζοντα έως ότου αρχίσει να δύει, ενώ είναι πάλι πάνω από τον ορίζοντα είναι 11 ώρες. Ο συνολικός δε αριθμός των πυραμίδων της τετάρτης δυναστείας στη Γκίζα είναι 11.

 
 
 

Την στιγμή που γεννήθηκα, με βάση το πιστοποιητικό γεννήσεώς μου, η κατεύθυνση του δίσκου της Σελήνης σχηματίζει ένα φάσμα αζιμουθίων που καλύπτουν περίπου τις μισές Αιγυπτιακές πυραμίδες. Ο πλησιέστερος στόχος είναι το συγκρότημα της Ρομβοειδούς πυραμίδος του Σνεφερού στο Νταχσούρ. Δεδομένου ότι η κατοχυρωμένη ημερομηνία γεννήσεως είναι αναγκαστικά μια προσέγγιση, η οποία από ότι φαίνεται αντιστοιχεί σε συν ή μείον 15 λεπτά της ώρας, το συμπέρασμα είναι ότι η πιθανή κατεύθυνση του δίσκου του φεγγαριού, λαμβάνοντας υπόψη και την φαινόμενη διάμετρο, καλύπτει όλες τις πυραμίδες της Κάτω Αιγύπτου από την Ἄθλιβη και το Αμπού Ρόβας στον Βορρά μέχρι και το Ελ-Λαχούν και την Χαουάρα στον Νότο. Δεδομένου ότι οι συνολικές πυραμίδες της Αιγύπτου είναι αυτή τη στιγμή 138 και ότι οι πυραμίδες της Μέσης και της Άνω Αιγύπτου είναι μόνο 10 (Ζαουιέτ ελ-Μεγιτίν, Σίνκι, Νακάντα, ελ-Κούλα, Εντφού, Ελφαντίνη, Άμωση Ι στην Άβυδο, Άμωση Ι στο Ντα Αμπού ελ-Νάγκα, και της βασίλισσας Τετισερί στο Ντα Αμπού ελ-Νάγκα) αυτό σημαίνει ότι το 93% των Αιγυπτιακών πυραμίδων εν δυνάμει στοχεύεται.

 
 
 

Παρακάτω, με κέντρο την Καδμεία-Θήβα την ημέρα που γεννήθηκα κατά το αστρονομικό μεσημέρι, σχεδιάζουμε γραμμές ίσου μήκους που να στοχεύουν την κατεύθυνση (κάτω από τον ορίζοντα) των 7 φωτεινών αστέρων του Ωρίωνα (Ρίγκελ, Μπετελγκέζ, Μπελλατρίξ, Αλνιλάμ, Αλνιτάκ, Σάιφ, και Μιντάκα). Η ευθυγράμμιση με πέντε βουνά ή έξι συνολικά κορυφές (Παρνασσός, Γκιώνα, Βαρδούσια, Καλιακούδα, Χελιδόνα, Ξάνθη Παναιτωλικού) είναι με τους αστέρες Ρίγκελ και Αλιντάκ. Τα πέντε αυτά βουνά αντιπροσωπεύουν πέντε από τα επτά ψηλότερα βουνά της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος. Τα άλλα δύο βουνά στο φάσμα κατευθύνσεων του Ωρίωνα που δεν στοχεύονται επακριβώς είναι ο Τυμφρηστός (# 4) και η Οίτη (# 5).

 
 
 
 

Έξι βουνοκορφές στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζονται μέσω της Θήβας, με το όρος Ερμών στη Συρία/Λίβανο. Λόγω αυτού του γεγονότος, σταθμεύουμε στην κορυφή του όρος Ερμών την στιγμή που γεννήθηκα και σχεδιάζουμε τις κατευθύνσεις των τριών αστεριών της ζώνης του Ωρίωνα ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα. Παρατηρούμε ότι στοχεύουν τα τέσσερα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας. Το Μιντάκα, που είναι το θαμπότερο από τα τρία αστέρια, προσεγγίζει το όρος Βόρα το τρίτο ψηλότερο Ελληνικό βουνό. Το Αλνιλάμ, που είναι το λαμπρότερο αστέρι της ζώνης, ευθυγραμμίζεται με τον Όλυμπο που είναι το ψηλότερο Ελληνικό βουνό. Τέλος, το Αλνιτάκ, το δεύτερο σε φαινόμενη φωτεινότητα άστρο της ζώνης, πέφτει μεταξύ του δεύτερου ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, τον Σμόλικα και του τέταρτου ψηλότερου Γράμμου. Οι καμπύλες απεικονίζονται με ανοιχτό μπλε χρώμα. 

 
 

Παραμένοντας στο όρος Ερμών αλλάζουμε τώρα τον χρόνο σε αστρονομικό μεσημέρι στην Θήβα την ημέρα που γεννήθηκα. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε λευκές γραμμές για να απεικονίσουμε την κατεύθυνση των αστεριών. Παρατηρούμε ότι το Αλνιτάκ(ζ Ωρίωνος) στοχεύει τις έξι κορυφές στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν το πέμπτο, το έβδομο και το όγδοο βουνό σε υψόμετρο. Επίσης ευθυγραμμίζεται με τη Θήβα. Το Μιντάκα(δ Ωρίωνα) ευθυγραμμίζεται με το έκτο ψηλότερο βουνό Τύμφη. Το Αλνιλάμ(ε Ωρίωνα) διασχίζει τα Άγραφα ενώ αγγίζει το νότιο τμήμα των ψηλότερων Αθαμανικών Όρεων (υψόμετρο 2.429 μ.).

 

Παρακάτω σταθμεύουμε στον τόπο που γεννήθηκα, την στιγμή που γεννήθηκα και σχεδιάζουμε τις κατευθύνσεις του Σειρίου και των τριών φωτεινότερων άστρων του αστερισμού των Διδύμων, Πολυδεύκη, Κάστορα, και Αλένα(γ Διδύμων). Ο Σείριος και η Αλένα ήταν κάτω από τον ορίζοντα, ενώ ο Πολυδεύκης και ο Κάστορας ήταν πάνω από αυτόν. Παρατηρούμε ότι ο Σείριος ευθυγραμμίζεται με το τρίτο και το τέταρτο ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου, τα Αροάνια Όρη και τον Ερύμανθο. Η Αλένα ευθυγραμμίζεται με το έκτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και συνεπώς σχετίζεται με την πυραμίδα του Χεφρήνος. Ο Κάστωρ ευθυγραμμίζεται αρκετά καλά με τον Παρνασσό (έβδομο ψηλότερο βουνό Ελλάδος) και αντιστοιχεί συνεπώς στην πυραμίδα του Χέοπα. Τέλος, ο Πολυδεύκης ευθυγραμμίζεται με την τελευταία κορυφή της ομάδας των επτά που στοχεύουν την Θήβα (πρόκειται για την κορυφή Ξάνθη της οροσειράς του Παναιτωλικού στην Αιτωλία). 

 
 

Όπως βλέπουμε πιο κάτω, σταθμεύουμε  στον τόπο που γεννήθηκα, τη στιγμή που γεννήθηκα, και σχεδιάζουμε την κατεύθυνση των επτά φωτεινότερων άστρων του αστερισμού του Ωρίωνα. Ο Σαϊφ ευθυγραμμίζεται με μέτριου υψομέτρου βουνό, του οποίου η κορυφή ονομάζεται Προφήτης Ηλίας (κοντά στον Ναύπακτο). Ο Μπελατρίξ που έχει  το μεγαλύτερο αζιμούθιο, στην εικόνα φτάνει στο νότιο τμήμα των Άγραφων (κορυφή Κόψη). Η κατεύθυνση του Ρίγκελ όντας σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη του Αλνιτάκ περνά κοντά στο όρος Κοκκινιά (Όρη Ναυπακτίας). Έτσι, αυτά τα αστέρια σχετίζονται με την πυραμίδα του Μυκερίνου, η οποία είναι το ισοδύναμο της Κοκκινιάς στην Γκίζα. Ο Αλνιλάμ, όπως ακριβώς και ο Πολυδεύκης ευθυγραμμίζεται με την κορυφή Ξάνθη (υψόμετρο 1.662 μ.). Η κατεύθυνση του Μιντάκα περνά από τα Βαρδούσια, ενώ το Μπετελγκέζ ευθυγραμμίζεται αρκετά καλά με τον Παρνασσό.

 
 

Παρακάτω απεικονίζω την κλίση του Νότιου αεραγωγού της αίθουσας του βασιλιά της πυραμίδος του Χέοπα που στόχευε το άστρο Αλνιλάμ στο ανώτερο σημείο της τροχιάς το κατά την ανέγερση της πυραμίδος του Χεφρήνος (βλέπε τροποποιημένη θεωρία του Ωρίωνα του Ρόμπερτ Μποβάλ). Η κλίση του Βόρειου αεραγωγού της αίθουσας του βασιλιά,  στόχευε το ύψος του Ηλίου στο ανώτερο σημείο της τροχιάς του κατά την ονομαστική ημέρα της σύλληψής μου. Η κλίση του Νότιου αεραγωγού της αίθουσας της Βασίλισσας στόχευε το ύψος του Ηλίου κατά τον κατοχυρωμένο χρόνο και τόπο γεννήσεώς μου. Η κλίση του Βόρειου αεραγωγού της αίθουσας της Βασίλισσας στόχευε το ύψος του Ηλίου κατά τον τεκμηριωμένο χρόνο γέννησής μου όπως θα το παρατηρούσε κανείς από την κορυφή Λιάκουρα του Παρνασσού. Σύμφωνα με τη θεωρία μου, το όρος Παρνασσός αντιστοιχεί στην πυραμίδα του Χέοπα στην κωδικοποίηση των τριών Ελληνικών βουνών προς τις τρεις κύριες πυραμίδες της Γκίζα.

 
 

Ο κατοχυρωμένος χρόνος γεννήσεως, για πρακτικούς λόγους είναι κατ ανάγκη στρογγυλοποιημένος. Παρακάτω διερευνούμε αλλαγή του χρόνου, εντός των αναμενόμενων ορίων στρογγυλοποίησης για να απεικονίσουμε τη διαφορά υψομέτρου του Ηλίου μεταξύ της Γκίζα και του τόπου γεννήσεὠς μου. Ως εκ τούτου, η κλίση του Νότιου αεραγωγού του θαλάμου του Βασιλιά ισοδυναμεί με το ύψος του Ήλιου την ημέρα που γεννήθηκα όπως θα τον παρατηρούσε κανείς από την Γκίζα. Την στιγμή αυτή, το άστρο δέλτα Μικρής Άρκτου, ένα λευκό αστέρι που σχηματίζει το δεύτερο αστέρι στην ουρά της νοητής αρκούδας, έχει υψόμετρο που συμπίπτει με την κλίση του Βόρειου αεραγωγού του θαλάμου του Βασιλιά. Στη συνέχεια, σημειώνουμε ότι την ίδια στιγμή, η κλίση του Βόρειου αεραγωγού του θαλάμου της Βασίλισσας ταιριάζει με το υψόμετρο του Ήλιου όπως θα το παρατηρούσε κανείς από την γενέτειρά μου.

 
 

Κατά τα αστρονομικά μεσάνυχτα μετά τη γέννησή μου, ο πολικός αστέρας Πολάρις (α Μικρής Άρκτου) ήταν στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του. Αυτή η σύμπτωση συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία του έτους. Παρακάτω απεικονίζω την ιδέα ενός ιδανικού τόπου στη Βοιωτία, την ημέρα που γεννήθηκα, όπου η κλίση του Νοτίου αεραγωγού της αίθουσας της Βασίλισσας ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο κατά το αστρονομικό μεσημέρι και ο αστέρας Πολάρις ευθυγραμμίζεται με την κλίση του Βόρειου αεραγωγού του θαλάμου της Βασίλισσας κατά τα αστρονομικά μεσάνυχτα (ο Ήλιος στο χαμηλότερο σημείο της τροχιάς του, κάτω από την Γη).

 
 

Η Σφίγγα ανήκει στο συγκρότημα του Χεφρήνος στην Γκίζα της Αιγύπτου. Παρατηρούμε ότι η Σφίγγα κοιτάζει προς την Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, η τώρα κατεστραμμένη μικρή λατρευτική πυραμίδα του Χεφρήνος βρισκόταν ακριβώς Νότια από την κύρια, μεγάλη πυραμίδα του ιδίου Φαραώ. Δεδομένου ότι η πυραμίδα του Χεφρήνος είναι η κεντρική πυραμίδα από τις τρεις μεγάλες στην Γκίζα, και λόγω του ότι κατά την Θεωρία της Συσχέτισης Ωρίωνος  αποτυπώνει το κεντρικό άστρο της ζώνης του Ωρίωνα, Αλνιλάμ, δεν θα εκπλαγούμε αν αυτή η διαμόρφωση σχετίζεται με τον Βασιλίσκο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα να βρίσκεται σε κάποιο σημείο της ημέρας ή της νύχτας ανατολικά και την ίδια στιγμή ο Ωρίωνας να βρίσκεται Νότια. Παρακάτω βλέπουμε πώς συμβαίνει αυτό την ημέρα που γεννήθηκα. Την στιγμή αυτή είναι νωρίς το πρωί, έτσι ο ουρανός είναι αρκετά σκοτεινός ώστε να μπορεί να παρατηρήσει κανείς τα εν λόγω αστέρια.

 
 
 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό αστρονομίας Stellarium, εάν σταθμεύαμε στη Γκίζα την ημέρα που γεννήθηκα, θα παρατηρούσαμε ότι ο Αρκτούρος ανατέλλει Ηλιακά αν παραλείψει κανείς την επίδραση της ατμόσφαιρας (διάθλαση φωτός). Αν λάβουμε υπόψη την επίδραση της ατμόσφαιρας, ο Αρκτούρος ανατέλλει Ηλιακά την προηγούμενη μέρα. Αλλά αν δεν θεωρήσουμε τον ορίζοντα επίπεδο και σταθμεύσουμε στη βάση της πυραμίδας του Χεφρήνος, τότε λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό λόφο προς την κατεύθυνση του Αρκτούρου (βλέπε φρούριο του Καϊρου) θα δούμε ότι με την ατμοσφαιρική διάθλαση ο Αρκτούρος ανεβαίνει Ηλιακά την ημέρα που γεννήθηκα. Παρακάτω βλέπουμε ότι ο λεξάριθμος των Χριστουγέννων ισούται με αυτόν της φράσης ' ΑΣΤΗΡ ΒΟΩΤΗ'.

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ = ( 600 + 100 + 10 + 200 + 300 + 70 + 400 + 3 + 5 + 50 + 50 + 1 ) = ΑΣΤΗΡ ΒΟΩΤΗ = ( 1 + 200 + 300 + 8 + 100 ) + ( 2 + 70 + 800 + 300 + 8 ) = 1789

 

Παρακάτω έχουμε ορίσει την ώρα της ημέρας, την ημέρα που γεννήθηκα που ο Αρκτούρος ανατέλλει όπως θα φαινόταν από την κορυφή της πυραμίδας του Χεφρήνος. Έχουμε ταυτίσει αυτήν τη συσχέτιση με την στιγμή που είναι γεωμετρικά στον ορίζοντα (μηδενικό ύψος). Όπως μπορούμε να δούμε το αστέρι στοχεύει στη δορυφορική πυραμίδα του Χέοπος (G1c). Η κατεύθυνση του Ήλιου είναι εκείνη της Μεγάλης Σφίγγας και ακριβώς δίπλα της είναι αυτή του  Ερμή, ενώ και οι δύο διασχίζουν το Ναό της Σφίγγας. Από την άλλη μεριά οι πλανήτες Ουρανός, Άρης και Δίας, όπως και το άστρο Στάχυς διασχίζουν τον Ναό της Κοιλάδος του Χεφρήνος.

 
 

Το σχήμα ενός αστερισμού όπως για παράδειγμα αυτό του Ωρίωνα δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμο για την κωδικοποίηση συγκεκριμένης ημερομηνίας, συγκεκριμένου συμβάντος. Η θέση των πλανητών μεταξύ τους από την άλλη είναι ένα καλύτερο εργαλείο για να υλοποιηθεί αυτό. Αν επικεντρωθούμε στη σχετική απόσταση μεταξύ των εξωτερικών πυραμίδων της Γκίζας, σε σχέση με την κεντρική πυραμίδα, τότε θα σημειώσουμε ότι τη στιγμή που γεννήθηκα, η σχετική θέση τριών πλανητών συμφωνεί με το γεωδαιτική θέση των πυραμίδων της Γκίζας με ακρίβεια 22 φορές μεγαλύτερη από αυτήν των τριών άστρων της ζώνης του Ωρίωνα (βλέπετε θεωρία Μποβάλ). Η διάταξη/εικόνα φαίνεται παρακάτω:

 
 
 

Παρακάτω σταθμεύουμε στην Βηθλεέμ (Βασιλική της Γεννήσεως) την στιγμή που γεννήθηκα (με βάσει το πιστοποιητικό γεννήσεώς μου). Όπως φαίνεται, το αζιμούθιο κορυφής μεταξύ της πυραμίδας του Χεφρήνος και το αντίστοιχο της πυραμίδας του Χέοπος, όπως υπολογίστηκε από τον Γκλεν Ντας (Glen Dash), ισούται με το φαινομενικό υψόμετρο του Ήλιου άνω από τον ορίζοντα στο Νότιο τμήμα του ουρανού. Από την άλλη όμως αντιπροσωπεύει και το γεωμετρικό ύψος του άστρου Αλνιτάκ (ζ Ωρίωνος) κάτω από τον ορίζοντα, στο Βόρειο τμήμα του ουρανού. Όπως έχουμε προείπει το άστρο αυτό με βάση την θεωρία του Μποβάλ αντιστοιχεί στην πυραμίδα του Χέοπα.

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ = Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΦΡΗΝΟΣ = 3034

ΣΠΥΡΙΔΩΝ = 1644    (ονομαστική περίμετρος πυραμίδος Χεφρήνος = 1644 βασιλικοί πήχεις)

όνομα πυραμίδος Χεφρήνος: 'Ο Χεφρήν είναι Μέγας'

 

 
 
 

ΝΑΟΣ ΙΣΜΗΝΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ = ΦΩΣΦΟΡΟΣ = ΘΗΒΑΙ + ΘΕΩΡΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ = ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ = ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ = ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ = 2440