Σημείωση επισκεπτών

2014-02-02 13:27

Ομιλία:

Πυραμίδες... και Πυραμίδα του Αμφείου στη Θήβα.

Κυριακή 9 Φεβρουάριου 2014 Ώρα 17.45 Συνεδριακό κέντρο Θήβας
ομιλητές: Γεώργιος Πάλμος, Θεόδωρος Σπυρόπουλος